سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

وظیفه

وقتی برای رفتن به جبهه مانع او شدم، او با قاطعیت گفت: الان رفتن به جبهه یک وظیفه است و باید بروم.