سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

نباید فرار کرد

من از خدمت سربازی معاف شده بودم، اما بابارضا می‌گفت: الان مملکت در حال جنگ است و نباید از جبهه فرار کرد و حاضرم به جای شما هم خدمت کنم.