سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

غسل شهادت

قربان علی، ساعتی قبل از شهادت غسل شهادت انجام داد و بعد به من گفت به خانواده ام بگو برای من گریه نکنند مگر خون من از خون علی اکبر امام حسین ( ع) رنگین تر است.