سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

سحر خیز

او برای نماز صبح زودتر از همه بیدار می‌شد و گاهی برای بیدار کردن دیگران فقط لا اله الا الله را بلند می گفت تا دیگران را به اجبار بیدار نکرده باشد.