سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

حضرت فاطمه(س)

شبی خواب دیدم حسن، به همراه خانمی که چهره اش مشخص نبود به خانه آمدند و با ماشین ما را به گردش بردند. از او درباره آن خانم پرسیدم. او گفت: این قدر از فاطمه زهرا(س) یاد کردی، که ایشان به خوابت آمد . او فاطمه زهرا(س) مادر حضرت زینب(س) است.