سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

به آرزویت می رسی

قبل از شروع عملیات میمک، برادر آهنگران در جمع رزمندگان مداحی می کرد. ناگهان رزمنده ها متوجه شدند که موسی الرضا به شدت گریه می کند. پس از پایان مراسم عده ای دور او جمع شدند و به شوخی می گفتند: موسی الرضا چهره ات نورانی شده است. او گفت: در بین مراسم مداحی آقای آهنگران که حالم منقلب شده بود، سید بزرگواری را دیدم ، نزدیکم آمد و گفت: غصه نخور عاقبت ، مشکلات شما هم تمام می شود و به آرزویت می رسی.