سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

اسمش را خواب دیدم

قبل از تولد پسرم، در حرم حضرت سیدالشهداء (ع) بودم و خواب دیدم که نام فرزندم را که در رحم دارم علی اکبر گذاشته ام، به همین خاطر بعد از تولدش او را علی اکبر نامیدم.