سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

استقبال

اوایل انقلاب بود، ما در تهران زندگی می کردیم. خبر آمدن امام، همه جا پخش شده بود، محمدحسین با موتور راهی فرودگاه شد، تا امام را که برای سخنرانی به بهشت زهرا (س) می رفت بدرقه کنند. او برای استقبال از امام سر از پا نمی شناخت. اینک بعد از گذشت چندین سال، هر وقت تصویر امام را در آن لحظات پر شکوه آمدنش به ایران از صفحه تلوزیون می بینم، همسرم را نیز می بینم که با موتور در اطراف امام و جمعیت در گردش است.