سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 2003 نفر

جانباز شهید محمدتقی مزینانی(خصالی)

شناسه شهید : 402693

نـام پـــدر : محمداسماعیل

تاریـخ تولد : 1333/1/1

اصالت : داورزن - روستای مزینان

سن : 49 سال

شغل : کادر ارتش

مذهب : شیعه

وضعیت در سازمان : کادر

تاریخ شــهادت : 1382/7/24

مــحل شـهادت : مشهد

محل تدفین : مشهد -

پرینت مشخصات شهید

اطلاعات مندرج برگرفته از اسناد و مدارک موجود در پرونده شهدا می باشد. لذا در صورت مغایرت و یا جهت تکمیل تر شدن اطلاعات آن، چنانچه عکس، نوشته، خاطره، اسناد تولد و شهادت و ... دارید از طریق این لینک می توانید اطلاعات خود را ارسال کنید.