سامانه شهدای دیار سربداران تعداد شهدای دیار سربداران 1995 نفر

شهید احسان آرمان نسب(آزادمنجیری)

شناسه شهید : 401010

نـام پـــدر : محمدجعفر

تاریـخ تولد : 1358/1/1

اصالت : سبزوار - روستای آزادمنجیر

سن : 26 سال

شغل : کادر ارتش

مذهب : شیعه

وضعیت در سازمان : کادر

تاریخ شــهادت : 1384/9/15

مــحل شـهادت : تهران

محل تدفین : سبزوار - شهر سبزوار - گلزار مطهر شهدا قطعه شمال غربی ردیف1 شماره 1

پرینت مشخصات شهید
کلید واژه ها: #جاویدالاثر

اطلاعات مندرج برگرفته از اسناد و مدارک موجود در پرونده شهدا می باشد. لذا در صورت مغایرت و یا جهت تکمیل تر شدن اطلاعات آن، چنانچه عکس، نوشته، خاطره، اسناد تولد و شهادت و ... دارید از طریق این لینک می توانید اطلاعات خود را ارسال کنید.